Workshop: Spelifiering i skolan


Posted on mars 3rd, by Christina in workshop. No Comments

Den 7 mars 2012 träffar jag några elever och lärare på Nordlyckeskolan som är en 7-9-skola i Torslanda för att prata spelifiering. Vi kommer att ta avstamp i Jane McGonigals tankar genom att titta på hennes framträdande på TED (se nedan).

Det jag har märkt när jag har pratat spel och spelifiering tidigare med barn och ungdomar är att många inte är särskilt vana att tänka hur spelande skulle kunna inverka positivt på skolarbete. Man skiljer på spelande och det man gör i skolan. Många barn och ungdomar sitter dessutom inne med kunskaper kring spel som de sällan får sätta ord på. Det är min erfarenhet. Kanske har du en annan.

Vid en längre träff, som den vi kommer att ha på Nordlyckeskolan, hoppas jag att vi kan identifiera både svårigheter och möjligheter med spelifiering i skolan. Vad tror deltagarna att man skulle kunna låna från spelens värld och ta med sig in i den ”riktiga” världen? Är belöningar viktigt i spelens värld? Hur hänger det egentligen ihop?

Vi kommer också, både elever och pedagoger, att skissa på en plan för vad man skulle vilja ha ut av en webbaserad plattform där man kan överskåda sitt lärande. Hur skulle en sådan plattform kunna se ut? Det här är den kniviga frågan som vi kan komma till efter att först att pratat spelifiering mer allmänt och vilka tankar vi har kring det.

Har du någon mer idé om vad vi bör ta upp? Har du input som du vill komma med? Välkommen att höra av dig!

Christina Löfving
Processledare

Kommentera