Tag: förmågor


Workshop: Spelmekanismer, förmågor från Lgr11, uppdrag och spelplansfunktioner

Posted on februari 19th, by terese in workshop. No Comments

Den 23:e februari går den första workshopen i projektet Spelifierat lärande av stapeln på Vittra Telefonplan, en nystartad F-5 skola utanför Stockholm där vi arbetar med 1-1 från åk 1.

I den deltagande lärargruppen har vi vid flera tillfällen diskuterat huvudfrågorna i projektet, och är alltså redan överens om att vi tror att en spelifierad IUP med utgångspunkt i Lgr11 både är möjlig och något som vi väldigt gärna skulle vilja arbeta med. Vi tror att detta skulle passa våra elever perfekt och ge en vitamininjektion till arbetet med att medvetandegöra det egna lärandet.

Därför kommer workshopen att vara praktiskt inriktad och handla om att identifiera dels de spelmekanismer som vi tycker är intressanta att arbeta med, dels vilka förmågor i Lgr11 vi till en början ska rikta in oss på. Sedan är planen att vi också ska hinna utforma konkreta uppdrag/quests till eleverna … Read More »