Samarbete med Vittraskolan Telefonplan


Posted on februari 1st, by terese in Okategoriserade. No Comments

Fyra skolor genomför workshops inom projektet ”Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11?” En av dessa workshops äger rum på Vittraskolan Telefonplan i samarbete med Frida Monsén som är lärare på skolan. Under ett första projektmöte på Vittraskolan diskuterade Jannie Jeppessen, Terese Raymond och Frida Monsén projektet. Här är en resumé av samtalet.

I ett spel ser spelaren tydligt hur den egna avataren (karaktären) förbättras och når olika nivåer (levels). Idén är att skapa samma tydlighet för eleverna när det gäller deras egen utveckling i skolan. En slags levelprincip för förmågor.

Vi såg framför oss en ämnesöverskridande elevorienterad digital plattform som lånar tänk från spelkulturen för att uppmuntra självskattning. Till exempel kan varje adderad ”tanke” generera en belöning. Belöningen i sig kan vara av både individuell och kollektiv karaktär. Genom kontinuerlig självskattning ser eleverna sitt lärande och ökar förtroendet för sin utvecklingspotential.

Plattformen fokuserar på färdigheter (skills) och ska vara kul och intressant att interagera med. Den ska relatera till IUP:n (individuella utvecklingsplaner) och vara ett komplement till befintliga verktyg för att specifikt synliggöra förmågor och styrkor.

En tanke är att plattformen används i anslutning till vissa lektioner. Läraren berättar på förhand att det är en ”gamelektion”. Eleven sätter upp lärmål i form av förmågor som ska tränas. I slutet av lektionen går eleven in och adderar en reflektion om hur det gick. Vissa ”belöningar” är kopplade till vissa förmågor och över tiden visualiserar eleven sin egen utveckling. Vad krävs egentligen för att levla en framgångsrik skolavatar? Vad händer när eleven levlar sin skolavatar? Får han eller hon nya uppdrag då?

Ett gemensamt uppdrag borde öka motivationen att använda plattformen. Vi funderade på att skapa ett gemensamt träd. Varje gång någon adderar något så adderas även något på trädet. Vi funderade också på någon form av social interaktion i spelets dramaturgi. Kan det finnas servrar där skolor kan samverka?

Därefter funderade vi på lärarens roll och uppgifter i spelet. Läraren kan till exempel agera en slags game master som upprätthåller en inkluderande spelkultur.

Under våren kommer flera lärare och spelare att hjälpa oss besvara ovanstående – och ett flertal andra – frågor. Följ projektutvecklingen här på bloggen eller registrera dig för projektets nyhetsbrev.

Kommentera