Om projektet

Projektet Spelifierat lärande – Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11? ville bidra med nya infallsvinklar på hur skolan kan använda spelmekanismer och internet som ett hjälpmedel i den befintliga undervisningssituationen.

Bland annat undersöktes förutsättningar för en webbaserad plattform där elever skulle kunna överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använde mekanismer från spel. Tanken var att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande.

Inom projektet testade även Fria Monsén sin idé Blixtjakten. Blixtjakten är ett spelifierat lektionsupplägg som konkretiserar valda delar av individuella utvecklingsplaner.

Spel vs. skola

Redan inledningsvis brottades projektet med olikheterna mellan spel och skola. Spel sker till exempel på frivillig basis och oftast med själv valda medspelare. Skoltillvaron är obligatorisk och reglerad i lagstiftade styrdokument. Lånar vi beståndsdelar och ”tänk” ur sitt sammanhang måste vi inte bara förstå sammanhanget från vilket lånar utan även jämföra med den kontext vi vill applicera beståndsdelarna och ”tänket” på.

Därför var en av utmaningarna att förstå spelkulturen och hur vi skulle kunna dra nytta av den i skolans kontext. Vi ville förstå på vilket sätt motiverande spelmekansimer skulle kunna bli framgångsrika även i skolans regi. Lärarens roll diskuterades, liksom betygssystemet, elevinflytande och en mängd andra faktorer.

Projektgrupp (2011)

Terese Raymond, pedagog/frilans – initiativtagare/projektledare
Frank Martin Engström, lärare/frilans – processledare
Per Falk, lärare Nacka gymnasium – processledare
Frida Monsén, lärare Vittra Telefonplan – processledare
Christina Löfving, lärare/frilans – processledare
Carl-Michael Larsson, lärare Globala Gymnasiet – processledare

Maria Nordmark, konceptutveckling UR – Styrgruppen
Malin Ströman, konceptutveckling SVT – Styrgruppen
Stefan Paulsson, Skribent – Styrgruppen