Förstudie: Spelifierat lärande

UPPDATERING 1 FEBRUARI 2013: PROJEKTET ÄR AVSLUTAT.

Projektrapporten publicerades under januari 2013. Hör gärna av dig om du har frågor om projektet eller har idéer om hur vi kan gå vidare med gamification i skolan!

– – – –

Gamification (spelifiering) innebär att låna faktorer, element och tänk från spelvärlden och applicera på aktiviteter, situationer och system som inte traditionellt sätt räknas som spel.

Projektet Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11? var en förstudie som undersökte förutsättningar för en webbaserad plattform där elever skulle kunna överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder  mekanismer från spel. Tanken var att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling.

Redan inledningsvis brottades projektet med olikheterna mellan spel och skola. Spel sker till exempel på frivillig basis och oftast med själv valda medspelare. Skoltillvaron är obligatorisk och reglerad i lagstiftade styrdokument. Lånar vi beståndsdelar och ”tänk” ur sitt sammanhang måste vi inte bara förstå sammanhanget från vilket lånar utan även jämföra med den kontext vi vill applicera beståndsdelarna och ”tänket” på.

Därför var en av utmaningarna att förstå spelkulturen och hur vi skulle kunna dra nytta av den i skolans kontext. Vi ville förstå på vilket sätt motiverande spelmekansimer skulle kunna bli framgångsrika även i skolans regi. Lärarens roll diskuterades, liksom betygssystemet, elevinflytande och en mängd andra faktorer.

Vid projektslut publicerades en creative commonslicensierad (CC BY-SA) projektrapport som är ett bra introduktionsmaterial till gamification i skolan. Inom projektet testade även Fria Monsén sin idé Blixtjakten. Blixtjakten är ett spelifierat lektionsupplägg som konkretiserar valda delar av individuella utvecklingsplaner.

Vilka var engagerade i projektet (under 2011)?

Terese Raymond, pedagog/frilans – initiativtagare/projektledare
Frank Martin Engström, lärare/frilans – processledare
Per Falk, lärare Nacka gymnasium – processledare
Frida Monsén, lärare Vittra Telefonplan – processledare
Christina Löfving, lärare/frilans – processledare
Carl-Michael Larsson, lärare Globala Gymnasiet – processledare

Maria Nordmark, konceptutveckling UR – Styrgruppen
Malin Ströman, konceptutveckling SVT – Styrgruppen
Stefan Paulsson, Skribent – Styrgruppen