Category: workshop


Workshop: Spelifiering i skolan

Posted on mars 3rd, by Christina in workshop. No Comments

Den 7 mars 2012 träffar jag några elever och lärare på Nordlyckeskolan som är en 7-9-skola i Torslanda för att prata spelifiering. Vi kommer att ta avstamp i Jane McGonigals tankar genom att titta på hennes framträdande på TED (se nedan).

Det jag har märkt när jag har pratat spel och spelifiering tidigare med barn och ungdomar är att många inte är särskilt vana att tänka hur spelande skulle kunna inverka positivt på skolarbete. Man skiljer på spelande och det man gör i skolan. Många barn och ungdomar sitter dessutom inne med kunskaper kring spel som de sällan får sätta ord på. Det är min erfarenhet. Kanske har du en annan.

Vid en längre träff, som den vi kommer att ha på Nordlyckeskolan, hoppas jag att vi kan identifiera både svårigheter och möjligheter med spelifiering i skolan. Vad tror deltagarna att man … Read More »


Workshop: Spelmekanismer, förmågor från Lgr11, uppdrag och spelplansfunktioner

Posted on februari 19th, by terese in workshop. No Comments

Den 23:e februari går den första workshopen i projektet Spelifierat lärande av stapeln på Vittra Telefonplan, en nystartad F-5 skola utanför Stockholm där vi arbetar med 1-1 från åk 1.

I den deltagande lärargruppen har vi vid flera tillfällen diskuterat huvudfrågorna i projektet, och är alltså redan överens om att vi tror att en spelifierad IUP med utgångspunkt i Lgr11 både är möjlig och något som vi väldigt gärna skulle vilja arbeta med. Vi tror att detta skulle passa våra elever perfekt och ge en vitamininjektion till arbetet med att medvetandegöra det egna lärandet.

Därför kommer workshopen att vara praktiskt inriktad och handla om att identifiera dels de spelmekanismer som vi tycker är intressanta att arbeta med, dels vilka förmågor i Lgr11 vi till en början ska rikta in oss på. Sedan är planen att vi också ska hinna utforma konkreta uppdrag/quests till eleverna … Read More »