Category: Projektrapport


Spelifierat lärande – rapport från förstudie

Posted on januari 22nd, by terese in Projektrapport. 2 comments

”Genom att spelifiera sina förmågor, samt de hinder som tar fokus från lärandet, kan eleverna få insikt i sin lärprocess på ett roligt och meningsfullt sätt!” (ur rapport från förstudie om spelifierat lärande). Under 2012 finansierade Internetfonden en förstudie om spelifierat lärande. Här kan du läsa eller ladda ner (pdf) rapporten om förstudien.

 

 

SPELIFIERAT LÄRANDE – HUR MÅNGA XP INNEHÅLLER LGR11 OCH GY11? (PROJEKTRAPPORT)

FÖRORD

Under de senaste åren har sociala och delvis spelifierade verktyg som Runkeeper, Foursquare och Waze blivit en självklar del av mångas vardag och umgänge. Vi publicerar våra träningsresultat, checkar in på olika ställen och hjälps åt att bygga uppdaterade kartor. Samtidigt spelifierar flera branscher sin verksamhet för att uppmuntra ett visst beteende hos sina kunder eller hos sina anställda. Vilka möjligheter för att främja lärande finns i den utvecklingen? Den här texten diskuterar vad begreppet spelifiering (gamification) erbjuder en formaliserad lärmiljö.

Internetfonden har finansierat en … Read More »


Basecamp no 1

Posted on februari 20th, by terese in Projektrapport. No Comments

Äntligen! Nu har projektgruppen träffats och koordinerat vårens insatser. Vi samtalade främst om projektplanen i relation till vårens aktiviteter men hann även diskutera begreppet spelifierat lärande. Närvarande på mötet var processledarna: Frida Monsén (Vittra Telefonplan), Pelle Falk (Nacka gymnasium), Carl-Mikael Larsson (Globala gymnasiet), Eva Van Bennekom (Globala gymnasiet), Frank Martin Engström och Christina Löfving. Representant från styrgruppen var Malin Ströman och mötesledare var Terese Raymond.

Processledarnas uppgift
Under våren 2012 genomför de involverade processledarna dialogbaserade aktiviteter med syfte att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Tanken är att processledarna engagerar så väl skolpersonal samt elever och externa intressenter för att samtala om hur skolan kan dra nytta av spelkulturen för att arbeta systematiskt med elevernas IUP.

Arbetsplan
Det finns många personer med viktiga erfarenheter från spel och … Read More »