Category: Okategoriserade


Samarbete med Vittraskolan Telefonplan

Posted on februari 1st, by terese in Okategoriserade. No Comments

Fyra skolor genomför workshops inom projektet ”Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11?” En av dessa workshops äger rum på Vittraskolan Telefonplan i samarbete med Frida Monsén som är lärare på skolan. Under ett första projektmöte på Vittraskolan diskuterade Jannie Jeppessen, Terese Raymond och Frida Monsén projektet. Här är en resumé av samtalet.

I ett spel ser spelaren tydligt hur den egna avataren (karaktären) förbättras och når olika nivåer (levels). Idén är att skapa samma tydlighet för eleverna när det gäller deras egen utveckling i skolan. En slags levelprincip för förmågor.

Vi såg framför oss en ämnesöverskridande elevorienterad digital plattform som lånar tänk från spelkulturen för att uppmuntra självskattning. Till exempel kan varje adderad ”tanke” generera en belöning. Belöningen i sig kan vara av både individuell och kollektiv karaktär. Genom kontinuerlig självskattning ser eleverna sitt lärande och … Read More »


Spelifiera Lärande – grupp på Facebook

Posted on januari 8th, by terese in Okategoriserade. No Comments

Det finns en grupp på Facebook som handlar om Spelifiering och lärande. Den är stängd för att inte medlemmarnas inlägg ska dyka upp i sökmotorers resultat men alla är välkomna! Facebookgruppen startades för att diskutera projektet men där finns även massor med tips på spel för skolan och andra tankar om spel och lärande. http://www.facebook.com/groups/spelar/


Gamification i skolan

Posted on januari 7th, by terese in Okategoriserade. 2 comments

När jag först kom i kontakt med begreppet Gamification blev jag begeistrad, förförd och frälst. Tänk att kunna ta det aktiva medskapande lärandet och hängivenheten som genereras i spel och applicera det på andra miljöer! I skolan till exempel. Under hösten har jag emellertid insett den komplexa utmaningen i att låna framgångsrika beståndsdelar från en miljö och förvänta sig att de ska få samma positiva effekt i en annan kontext.

Det är inte så att jag är kritisk till spelifiering i skolan. Tvärtom! Så klart ska idéer och modeller som påverkar andra sektorer av samhället även inspirera skolan. Men, skolan är ett eget system som har sitt regelverk och sina förutsättningar. Liksom spelen och det frivilliga spelandet har sina speciella förutsättningar.

Så, hur blir det då när vi bygger plattformar som lånar mekanismer från spel och tillämpar dem i en … Read More »