Blogg


Spelifierat lärande – rapport från förstudie

Posted on januari 22nd, by terese in Projektrapport. 2 comments

”Genom att spelifiera sina förmågor, samt de hinder som tar fokus från lärandet, kan eleverna få insikt i sin lärprocess på ett roligt och meningsfullt sätt!” (ur rapport från förstudie om spelifierat lärande). Under 2012 finansierade Internetfonden en förstudie om spelifierat lärande. Här kan du läsa eller ladda ner (pdf) rapporten om förstudien.

 

 

SPELIFIERAT LÄRANDE – HUR MÅNGA XP INNEHÅLLER LGR11 OCH GY11? (PROJEKTRAPPORT)

FÖRORD

Under de senaste åren har sociala och delvis spelifierade verktyg som Runkeeper, Foursquare och Waze blivit en självklar del av mångas vardag och umgänge. Vi publicerar våra träningsresultat, checkar in på olika ställen och hjälps åt att bygga uppdaterade kartor. Samtidigt spelifierar flera branscher sin verksamhet för att uppmuntra ett visst beteende hos sina kunder eller hos sina anställda. Vilka möjligheter för att främja lärande finns i den utvecklingen? Den här texten diskuterar vad begreppet spelifiering (gamification) erbjuder en formaliserad lärmiljö.

Internetfonden har finansierat en … Read More »


Blixtjakten

Posted on oktober 26th, by terese in Spelifierade modeller. 2 comments

Vad händer när lektionsuppgifter förvandlas till utmaningar i ett spel? Vilka monster identifierar eleverna att de förlorar energi till under ett arbetspass? Och hur många blixtar krävs det egentligen för att levla samarbete?

Under våren 2012 designade Frida Monsén, lärare på Vittra Telefonplan, en spelifierad modell för att konkretisera vissa delar av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som har med värdegrund och personlig utveckling att göra. Tanken var även att ge eleverna ett verktyg för att lyckas bättre med sin skoldag. Lärarna i Fridas arbetsgrupp valde att spela förmågorna: samarbete, mod, ansvar, arbetsro och fokus.

Grundläggande regler
– Vissa lektioner är så kallade ”game-lektioner” och under dessa kan elever samla blixtar
– Blixtar står för kraft och energi
– Monster är självförvållade distraktionsmoment som tar energi från uppdraget
– När game-lektionen startar har gruppen redan fem (5) blixtar. Blixtarna kan förloras om eleverna inte undviker sina “monster”
– … Read More »


Edcamp spel och lärande

Posted on maj 7th, by terese in webbsändningar. No Comments

Den 7 maj är det dags för Edcamp Spel och lärande. Det är en av mötesplatserna inom förstudien om Spelifierat lärande. Här kan du se oss live (eller i efterhand):

Your browser does not support iframes.

Tack till Richard Gatarski, WeStreamU, som streamar.


Spelifiering: när verkligheten blir spel (Kulturnyheterna)

Posted on april 21st, by terese in webbsändningar. No Comments

Den 20 april sändes Kulturnyheternas reportage om spelifiering. De har bland annat besökt Vittra Telefonplan som är en del av förstudien Spelifierat Lärande.

Inslaget finns inte längre tillgängligt på svt.se men artikeln ”Spelifiering: När verkligheten blir spel” finns kvar!

 

 


Webcoast – Session om att spelifiera lärande

Posted on mars 17th, by terese in webbsändningar. No Comments

Lördagen den 17 mars höll Christina Löfving och Terese Raymond en session om att Spelifiera Lärande på knytkonferensen Webcoast. Här nedan är filmerna från sessionen. Den första filmen är Christinas och Terese introduktion till temat och fyra frågeställningar. Den andra är gruppens avslutande diskussion.

 


Workshop: Spelifiering i skolan

Posted on mars 3rd, by Christina in workshop. No Comments

Den 7 mars 2012 träffar jag några elever och lärare på Nordlyckeskolan som är en 7-9-skola i Torslanda för att prata spelifiering. Vi kommer att ta avstamp i Jane McGonigals tankar genom att titta på hennes framträdande på TED (se nedan).

Det jag har märkt när jag har pratat spel och spelifiering tidigare med barn och ungdomar är att många inte är särskilt vana att tänka hur spelande skulle kunna inverka positivt på skolarbete. Man skiljer på spelande och det man gör i skolan. Många barn och ungdomar sitter dessutom inne med kunskaper kring spel som de sällan får sätta ord på. Det är min erfarenhet. Kanske har du en annan.

Vid en längre träff, som den vi kommer att ha på Nordlyckeskolan, hoppas jag att vi kan identifiera både svårigheter och möjligheter med spelifiering i skolan. Vad tror deltagarna att man … Read More »


Spelbildning: Gamification för IUP

Posted on februari 20th, by terese in video. No Comments

Måndagen den 20 februari livesändes ett samtal om spelifierat lärande mellan Richard Gatarski, Frida Monsén och Terese Raymond. Sändningen är en del av Richard Gatarskis initiativ Spelbildning.

Ämnet var Gamification i skolan med fokus på individuella utvecklingsplaner. Inledningsvis berättar Terese om projektet Spelifierat lärande och därefter beskriver Frida Monsén hur hon testade att skapa en spelifierad lektion tillsammans med elever på Vittra Telefonplan.

Genom att översätta skolan till en spelplan och lärprocessen till olika spelmoment definierade eleverna lektionens och sina personliga lärmål samt potentiella distraktionsmoment för lärprocessen. Avslutningsvis reflekterade eleverna kring sina uppnådda mål och vägen dit.

Här är webbsändningen:

 


Basecamp no 1

Posted on februari 20th, by terese in Projektrapport. No Comments

Äntligen! Nu har projektgruppen träffats och koordinerat vårens insatser. Vi samtalade främst om projektplanen i relation till vårens aktiviteter men hann även diskutera begreppet spelifierat lärande. Närvarande på mötet var processledarna: Frida Monsén (Vittra Telefonplan), Pelle Falk (Nacka gymnasium), Carl-Mikael Larsson (Globala gymnasiet), Eva Van Bennekom (Globala gymnasiet), Frank Martin Engström och Christina Löfving. Representant från styrgruppen var Malin Ströman och mötesledare var Terese Raymond.

Processledarnas uppgift
Under våren 2012 genomför de involverade processledarna dialogbaserade aktiviteter med syfte att skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Tanken är att processledarna engagerar så väl skolpersonal samt elever och externa intressenter för att samtala om hur skolan kan dra nytta av spelkulturen för att arbeta systematiskt med elevernas IUP.

Arbetsplan
Det finns många personer med viktiga erfarenheter från spel och … Read More »


Workshop: Spelmekanismer, förmågor från Lgr11, uppdrag och spelplansfunktioner

Posted on februari 19th, by terese in workshop. No Comments

Den 23:e februari går den första workshopen i projektet Spelifierat lärande av stapeln på Vittra Telefonplan, en nystartad F-5 skola utanför Stockholm där vi arbetar med 1-1 från åk 1.

I den deltagande lärargruppen har vi vid flera tillfällen diskuterat huvudfrågorna i projektet, och är alltså redan överens om att vi tror att en spelifierad IUP med utgångspunkt i Lgr11 både är möjlig och något som vi väldigt gärna skulle vilja arbeta med. Vi tror att detta skulle passa våra elever perfekt och ge en vitamininjektion till arbetet med att medvetandegöra det egna lärandet.

Därför kommer workshopen att vara praktiskt inriktad och handla om att identifiera dels de spelmekanismer som vi tycker är intressanta att arbeta med, dels vilka förmågor i Lgr11 vi till en början ska rikta in oss på. Sedan är planen att vi också ska hinna utforma konkreta uppdrag/quests till eleverna … Read More »


Samarbete med Vittraskolan Telefonplan

Posted on februari 1st, by terese in Okategoriserade. No Comments

Fyra skolor genomför workshops inom projektet ”Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11?” En av dessa workshops äger rum på Vittraskolan Telefonplan i samarbete med Frida Monsén som är lärare på skolan. Under ett första projektmöte på Vittraskolan diskuterade Jannie Jeppessen, Terese Raymond och Frida Monsén projektet. Här är en resumé av samtalet.

I ett spel ser spelaren tydligt hur den egna avataren (karaktären) förbättras och når olika nivåer (levels). Idén är att skapa samma tydlighet för eleverna när det gäller deras egen utveckling i skolan. En slags levelprincip för förmågor.

Vi såg framför oss en ämnesöverskridande elevorienterad digital plattform som lånar tänk från spelkulturen för att uppmuntra självskattning. Till exempel kan varje adderad ”tanke” generera en belöning. Belöningen i sig kan vara av både individuell och kollektiv karaktär. Genom kontinuerlig självskattning ser eleverna sitt lärande och … Read More »


Spelifiera Lärande – grupp på Facebook

Posted on januari 8th, by terese in Okategoriserade. No Comments

Det finns en grupp på Facebook som handlar om Spelifiering och lärande. Den är stängd för att inte medlemmarnas inlägg ska dyka upp i sökmotorers resultat men alla är välkomna! Facebookgruppen startades för att diskutera projektet men där finns även massor med tips på spel för skolan och andra tankar om spel och lärande. http://www.facebook.com/groups/spelar/


Gamification i skolan

Posted on januari 7th, by terese in Okategoriserade. 2 comments

När jag först kom i kontakt med begreppet Gamification blev jag begeistrad, förförd och frälst. Tänk att kunna ta det aktiva medskapande lärandet och hängivenheten som genereras i spel och applicera det på andra miljöer! I skolan till exempel. Under hösten har jag emellertid insett den komplexa utmaningen i att låna framgångsrika beståndsdelar från en miljö och förvänta sig att de ska få samma positiva effekt i en annan kontext.

Det är inte så att jag är kritisk till spelifiering i skolan. Tvärtom! Så klart ska idéer och modeller som påverkar andra sektorer av samhället även inspirera skolan. Men, skolan är ett eget system som har sitt regelverk och sina förutsättningar. Liksom spelen och det frivilliga spelandet har sina speciella förutsättningar.

Så, hur blir det då när vi bygger plattformar som lånar mekanismer från spel och tillämpar dem i en … Read More »