Blixtjakten


Posted on oktober 26th, by terese in Spelifierade modeller. 2 comments

Vad händer när lektionsuppgifter förvandlas till utmaningar i ett spel? Vilka monster identifierar eleverna att de förlorar energi till under ett arbetspass? Och hur många blixtar krävs det egentligen för att levla samarbete?

Under våren 2012 designade Frida Monsén, lärare på Vittra Telefonplan, en spelifierad modell för att konkretisera vissa delar av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som har med värdegrund och personlig utveckling att göra. Tanken var även att ge eleverna ett verktyg för att lyckas bättre med sin skoldag. Lärarna i Fridas arbetsgrupp valde att spela förmågorna: samarbete, mod, ansvar, arbetsro och fokus.

Grundläggande regler
– Vissa lektioner är så kallade ”game-lektioner” och under dessa kan elever samla blixtar
– Blixtar står för kraft och energi
– Monster är självförvållade distraktionsmoment som tar energi från uppdraget
– När game-lektionen startar har gruppen redan fem (5) blixtar. Blixtarna kan förloras om eleverna inte undviker sina “monster”
– Eleverna har möjlighet att samla ytterligare tre blixtar till två olika förmågor (till exempel samarbete och fokus) per game-lektion
– Eleverna kan avsluta lektionen med max elva blixtar. De fem som de behåller från lektionens start och tre per spelad förmåga.
– När eleverna klarat en level väntar en ”reward” som diskuterats fram i gruppen och som lärarna sedan beslutar om så att det blir ungefär likvärdigt för alla grupper
– Läraren väljer om lektionen ska vara en game-lektion

Blixtjakten på Vittra Telefonplan
Som uppstart till projektet skapade alla klasser monster tillsammans med bildläraren. Monstren sattes upp på en vägg i skolan. För att skapa nyfikenhet berättade bildläraren bara att monstren skulle användas till ett spel som hette Blixtjakten. Lite senare hade lärarna genomgång av reglerna för varje grupp med utgångspunkten att hela skolan är en spelplan. Tillsammans resonerade eleverna och läraren om allt lärande som sker i skolan och om kunskap. Därefter diskuterade spelets förmågor (samarbete, mod, ansvar, arbetsro och fokus) med eleverna som sedan i mindre grupper fick göra plus- (blixtar) och minuslistor (monster) för varje förmåga. Respektive grupps lista över “blixtar och monster“ sparades av läraren. För att testa Blixtjakten fick eleverna direkt ett uppdrag och kunde levla två förmågor.

Under våren 2012 spelade alla elevgrupper på Vittra Telefonplan. Eleverna började ofta lektionen med att fråga om det var en game-lektion och om svaret var ja – vilket det oftast var om eleverna själva ville – gav läraren lektionsuppgiften som ett uppdrag. Klassen resonerade då inledningsvis vilka förmågor som bäst kunde spelas under det passet och valde ut två. I slutet av varje game-lektion samlades gruppen och utvärderade uppdraget tillsammans med läraren. Gruppens och lärarens gemensamma diskussion låg till grund för hur många blixtar eleverna fick den lektionen.

Blixtjakten spelades under en termin för att skapa ett slags tänk som sedan kan finnas utan spelet. På Vittra Telefonplan har lärarna märkt att det är lättare att skriva individuella utvecklingsplaner med eleverna eftersom delarna som har att gör med ”lära att lära” kan hänvisas till spelet genom frågan: ”Fundera på Blixtjakten och förmågorna där, på vilket sätt kan du arbeta för att förbättra dem?”.

Vill du veta mer om Blixtjakten?
Kontakta Frida Monsén (Vittra Telefonplan) via e-post: frida.monsen@vittratelefonplan.se eller Terese Raymond (Projektledare för Förstudien om Spelifierat lärande) via e-post: terese@aprendi.se

2 kommentarer till “Blixtjakten”

  1. […] I filmen om Blixtjakten beskriver Frida Monsén och elever på Vittra Telefonplan hur det var att arbeta spelifierat. På förstudiens webbplats finns ytterligare information om Blixtjakten. […]

  2. […] använder också en form av Spelifierat lärande i min klass. Vi spelar just nu något som heter Blixtjakten. Share this:TwitterFacebookGillaGilla Laddar… Det här inlägget postades i The new […]

Kommentera