Förstudie: Spelifierat lärande

Gamification (spelifiering) innebär att låna faktorer, element och tänk från spelvärlden och applicera på aktiviteter, situationer och system som inte traditionellt sätt räknas som spel.

Projektet Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11? var en förstudie som undersökte förutsättningar för en webbaserad plattform där elever skulle kunna överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder  mekanismer från spel. Tanken var att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling.

→ OBS! PROJEKTET ÄR AVSLUTAT.

Vid projektslut publicerades en creative commonslicensierad (CC BY-SA) Projektrapport som är ett bra introduktionsmaterial till gamification i skolan. I projektrapporten finns exempel på spelifiering som gör elever medvetna om sin lärprocess och som stärker grupprocesser och befintlig lärandekultur på skolan.

Hör gärna av dig om du har frågor om projektet.